După mai bine de 30 de ani de la căderea regimului comunist societatea civilă din zonele rurale și orașele mici din România este în continuare într-un stadiu de dezvoltare incipient, astăzi afectat substanțial de de pandemia COVID-19. Cercetarea noastră face parte dintr-un efort mai amplu condus de Fundația Comunitară Țara Făgărașului, de a dezvolta un mecanism care să îmbunătățească continuu capacitatea societății civice din zonă și să implice peste 100 de inițiative civice locale într-un proces, adaptat nevoilor lor specifice și menit să le sporească capacitatea și durabilitatea pentru a lucra împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

 

 

Scopul proiectului este de a oferi ONG-urilor din Țara Făgărașului oportunități pentru creșterea capacității organizaționale. Primele etape prevăd maparea societății civile din regiune și crearea a două hub-uri (centre de resurse) care să deservească Țara Făgărașului pe termen lung.

 

 

 

 

 

Între activitățile care vor fi oferite organizațiilor neguvernamentale din zonă se numără:

  • cursuri de formare pe teme ce țin de managementul și guvernanța organizațională;
  • facilitarea unui dialog între ONG-urile din zonă;
  • acces la experiențe de învățare și colaborare;
  • conturarea unei rețele a organizațiilor neguvernamentale din zonă și sprijin pentru colaborare în cadrul rețelei;
  • acces la spații comune de lucru și resurse de învățare dedicate organizațiilor societății civile.

Organizațiile neguvernamentale permit persoanelor care țin la comunitatea lor să contribuie activ la viața comunității. Fie ca vorbim de o educație mai bună, de un sistem de sănătate mai performant, de un mediu de afaceri mai dezvoltat, sau de susținere pentru persoanele care întâmpină provocări sociale, societatea civilă este cuvântul cheie pentru ca noi toți să construim comunitățile pe care ni le dorim în Țara Făgărașului. Tocmai de aceea, proiectul pentru dezvoltarea capacității ONG-urilor din Țara Făgărașului își propune să înceapă cu o analiză a societății civile din zonă.

Despre programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.

Obiectivul general al Granturilor este reducerea disparităților economice și sociale și consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de consorțiul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația Partnership, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează ca un Operator de Fond desemnat de FMO – Grants Financial Mechanism Office EEA și Norvegia.

Active Citizens Fund România își propune să consolideze societatea civilă și cetățenia activă și să crească capacitatea grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 EUR, programul își propune să dezvolte sustenabilitatea și capacitatea pe termen lung a sectorului societății civile, intensificându-și rolul în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului, consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund din România, vă rugăm să vizitați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, vizitați www.eeagrants.ro.

Durata proiectului este octombrie 2021 – aprilie 2024 

Proiectul “Dezvoltarea capacității ONG-urilor din Țara Făgărașului” este derulat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului în parteneriat cu Institutul  de Cercetare Făgăraș și Fundația Mihai și Maria Frățilă și este finanțat prin programul Active Citizens Fund, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin Granturile SEE 2014 – 2021.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #FCTF #ICF #FMMF

ECHIPĂ

Ștefan Cibian și Carmen Toma